Над Искъра в района на пещерен дом "Петър Тарантеев" (май, 2015)