Над пещера "Банковица" по време на националния пещерен технически преглед (май, 2015)