Наричат го "Българския Гранд каньон". Как мислите вие - класира ли се?


Мястото е Еменски каньон до село Емен (Великотърновско). Приятно гледане!