ЕКСТРЕМНО : Инсталация на високоволтови стълбове с хеликоптер в Родопите (кадри с дрон)

Приятно гледане: