Дърво


Всъщност, това е кариерата на циментов завод Titan, Златна панега. Приликата с дърво ми се стори интересна.