Теснолинейката Септември-Добринище


Теснолинейката бавно пълзи през неизбродимите долини на Родопите, навлизайки в Черна места след, като току-що е преодоляла изкачването до най-високата гара на Балканите - Аврамово със своите 1257 метра надморска височина.