Приказната красота на северна България в 5 СНИМКИ от небето


Скален феномен над язовир Александър Стамболийски


Язовир Александър Стамболийски, заснет с дрон


Крепост Мел, разположена на едноименното възвишение на един километър от село Бяла река


Язовир Александър Стамболийски по залез


Село Бяла река