(ВИДЕО) Нощна София, заснета от въздуха с дрон                Видео и музика - Светлин Маринов, 2015. Можете да видите клипчето тук: