Три прелестни светкавици над София от тази вечер 7.8.15