Десет уникални кадъра от "София прайд" 2015 от небето заснети с дрон