(ВИДЕО) Полет над 1.5 километра от 10-километровото задръстване, неделя, 8-ми юни, 2015


(ВИДЕО) Полет над 1.5 километра от 10-километровото задръстване, неделя, 8-ми юни, 2015
65-ти километър София-Пловдив. Задръстването е в посока София.