Над жп линията по дефилето край Карлуково (май, 2015)