Кръстовището на "Цар освободител" и "Левски", София, май 2015