Шест уникални кадъра от празника на Пазарджик (май, 2015)