Изглед към Панчарево, заснет точно над Младост 4, София (февруари, 2015)