Разрушенията в района на Руски паметник продължават (февруари, 2015)