Перник - центъра в ремонт (януари, 2015)


Заснет по време на празника "Сурва" 2015