Планирани разрушения в зоната на бившата гара Сердика, февруари 2015