Покрива на Милениум билдинг в центъра на София (януари, 2015)