Изкачване на Черни връх в памет на Щастливеца (януари, 2015)