След залез над центъра на София в облачна вечер (2014)